Văn bản neo

Trong bài này chúng ta sẽ học về: Các loại văn bản neo Tỷ lệ văn bản neo   Trong bài trước, chúng ta đã thảo luận cách để…

Giới thiệu về phân tích link

Nội dung trong chương này: Biết được thế nào là một link chất lượng là điều tối quan trọng trong việc xây dựng link. Biết những yếu tố góp…

Chương 7: Information Architecture

Thông qua chương 7 này chúng ta sẽ biết được cách liên kết nội bộ trong website như thế nào. Những lỗi thường gặp trong website từ đó chúng…
0988.3030.68