Tối ưu hình ảnh

Tối ưu hình ảnh

Trong bài này chúng ta sẽ được học về: Thẻ mô tả ảnh Tên ảnh Chữ xung quanh ảnh Kích cỡ và định dạng ảnh Tối ưu một số…
Giới thiệu về Onpage

Giới thiệu về Onpage

Tối ưu Onpage là việc đảm bảo nội dung của trang liên quan đến từ hoặc cụm từ khóa mà bạn đang nhắm tới. Đây là phần rất quan…

Chương 5: Interactive robots.txt

Bạn có nhiều cách để điều khiển hoạt động của bọ tìm kiếm như những gì bạn đã học được trong chương trước. Robots.txt là một file văn bản…
098.380.3333