Chào mừng khai giảng khoá học Facebok Marketing K27

Tiếp nối thành công của 26 khoá học trước, ngày 19/05/2017 vừa qua Trung tâm đào tạo SEO VietMoz vui mừng chào đón hơn 40 anh chị học viên tham gia khoá học Facebook Marketing K27. Với tỉ lệ thành công của học viên là 100% khi tham gia khoá học, khoá học Facebook Marketing hi vọng sẽ đem đến cho anh chị học viên những thành công mới trong việc kinh doanh của mình.

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Như thường lệ, Giảng viên chính của khoá học – Anh Lê Nam giới thiệu về Format giảng dạy và nội dung tổng quan của 7 buối học sắp tới

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Các anh chị học viên giới thiệu làm quen để có thể hỗ trợ nhau tốt hơn trong quá trình học.

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

Hình ảnh khai giảng khoá học Facebook Marketing K27

 

 

 

Chào mừng khai giảng khoá học Facebok Marketing K27
Bình chọn:

Bình luận (0)

098.380.3333