Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Trải qua 06 buổi học, buổi cuối cùng của khoá học là thời gian để các anh chị học viên nhìn lại chặng đường cùng học tập, cùng thảo luận để chinh phục quảng cáo Facebook của mình. Mỗi anh chị sẽ lên trước lớp show “case study” kết quả mà mình đạt được sau khoá học để Giảng viên và các thành viên trong lớp cùng phân tích.

Một số hình ảnh của buổi học đã được ghi lại:

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26

Chúc các anh chị lớp Facebook Marketing K26 luôn mạnh khoẻ và thành công!

 

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K26
Bình chọn:

Bình luận (0)

098.380.3333