Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

7 buổi học của lớp Facebook Marekting K28 đã nhanh chóng qua đi, chắc hẳn mỗi anh chị học viên đã tổng kết được cho riêng mình một kế hoạch quảng cáo hiệu quả nhất. Buổi cuối cùng của khoá học là thời gian để các anh chị cùng nhìn lại và trình bày trước lớp kết quả mà mình đạt được để Giảng viên và cả lớp cùng phân tích

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28

Chúc anh chị sau khi kết thúc khoá học có thể tự tin với quảng cáo Facebook của mình. VietMoz sẽ luôn đồng hành cùng anh chị.

Hình ảnh kết thúc khoá học Facebook Marketing K28
Bình chọn:

Bình luận (0)

098.380.3333