Phân tích hệ thống link

Phân tích hệ thống link

Nghiên cứu link của đối thủ là phần rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu đối thủ vì nó giúp bạn biết được chính xác bạn sẽ cần…

Chương 5: Interactive robots.txt

Bạn có nhiều cách để điều khiển hoạt động của bọ tìm kiếm như những gì bạn đã học được trong chương trước. Robots.txt là một file văn bản…
Điều khiển các máy tìm kiếm

Điều khiển các máy tìm kiếm

Trong bài này bạn sẽ học về Những câu lệnh phổ biến dùng trong thẻ meta robots Loại trừ tham số trong Webmaster Tools Robots.txt Việc ngăn chặn máy…
0988.3030.68