Chương 5: Interactive robots.txt

Bạn có nhiều cách để điều khiển hoạt động của bọ tìm kiếm như những gì bạn đã học được trong chương trước. Robots.txt là một file văn bản…
Điều khiển các máy tìm kiếm

Điều khiển các máy tìm kiếm

Trong bài này bạn sẽ học về Những câu lệnh phổ biến dùng trong thẻ meta robots Loại trừ tham số trong Webmaster Tools Robots.txt Việc ngăn chặn máy…
Mở rộng danh sách từ khóa

Mở rộng danh sách từ khóa

Trong bài này chúng ta sẽ học về: Làm cách nào để tìm kiếm thêm những từ khóa tiềm năng cho bạn. Một khi bạn đã có được danh…
Các loại từ khóa

Các loại từ khóa

Trong bài này, chúng ta sẽ học về: Phân loại từ khóa Vì sao cần phân loại từ khóa Để xác định mục đích Để tìm kiếm những cơ…
098.380.3333