Hình ảnh buổi TalkShow LinkPlaza

Hình ảnh buổi TalkShow LinkPlaza

Buổi TalkShow LinkBuilding của diễn giả Chu Đình Châu đã kết thúc, tất cả mọi người tham gia đều ý thức được tầm quan trọng của liên kết và…
098.380.3333