I. THANH TOÁN ONLINE

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank – Chi nhánh Quan Hoa – Cầu Giấy

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VIETMOZ
Số tài khoản: 51336868
Lưu ý: Tài khoản dành cho đối tác công ty chuyển khoản

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VietcomBank – Chương Dương

Chủ tài khoản: Lê Nam
Số tài khoản: 9983803333

Ngân hàng Quân Đội - MB Bank

Chủ tài khoản: Lê Nam
Số tài khoản: 0983803333

Ngân hàng kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hội Sở

Chủ tài khoản: Lê Nam
Số tài khoản: 2683803333

II. THANH TOÁN TRỰC TIẾP