Hình ảnh Offline: Cuộc chiến tool SEO thách thức Google

Đều đặn hàng tháng, Trung tâm đào tạo SEO VietMoz đều tổ chức các buổi Offline tạo điều kiện giúp các anh chị học viên có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm SEO với nhau. Ngày 07/05/2017 vừa qua  buổi Offline với chủ để “Cuộc chiến tool SEO thách thức Google” được tổ chức với sự tham gia của hơn 40 anh chị đã giúp các SEOer tiếp cận về tool SEO và sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Cùng nhìn lại những hình ảnh được ghi lại trong buổi Offline:

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google
Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức GoogleHình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hình ảnh Offline Cuộc chiến Tool SEO thách thức Google

Hi vọng sẽ được chào đón các anh chị tại VietMoz trong những buổi Offline khác nữa!

Hình ảnh Offline: Cuộc chiến tool SEO thách thức Google
4.5 (90%) 4 bình chọn

Bình luận (0)

098.380.3333