Toàn cảnh khoá học Facebook Marketing K32

Đáp ứng nhu cầu quảng cáo Facebook ngày càng tăng của các nhà kinh doanh, ngày 22/08/2017 vừa qua, VietMoz tiếp tục khai giảng khoá Facebook Marketing K32. Với dự dẫn dắt của 2 Giảng viên dày dạn kinh nghiệm cùng những kiến thức được update thường xuyên hứa hẹn sẽ đem đến cho anh chị học viên những trải nghiệm thực tế hữu ích.

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Giảng viên Lê Nam – CEO VietMoz phụ trách hướng dẫn chiến lược và lên nội dung quảng  cáo

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Giảng viên Hoàng Vương Hoàng phụ trách hướng dẫn các kỹ thuật chạy quảng cáo chuyên sâu

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Cùng làm quen với các thành viên trong lớp

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Buổi học bắt đầu

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Ngày kết thúc khoá học và cơ hội để anh chị học viên “show case”, đưa dự án của mình ra trước lớp

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

Hình ảnh khoá học Facebook Marekting K32

VietMoz xin chúc các anh chị học viên lớp Facebook Marketing K32 luôn sức khoẻ và thành công trong công viêc kinh doanh của mình.

 

Toàn cảnh khoá học Facebook Marketing K32
Bình chọn:

Bình luận (0)

098.380.3333