Toàn cảnh khoá học Google Adwords K29

Nhằm đáp ứng nhu cầu học và làm quảng cáo trực tuyến với Google Adwords của học viên, hàng tháng Trung tâm đào tạo SEO VietMoz đều có khoá đào tạo tập trung đem đến những kiến thức bổ ích và thiết thực cho dự án cá nhân của mỗi anh chị. Khoá học tháng 7 khai giảng vào ngày 22/07/2017 vui mừng chào đón hơn 20 anh chị học viên đến tham gia. Hey cùng VietMoz nhìn lại quá trình học tập trong suốt 06 buổi học của cả lớp qua những hình ảnh dưới đây nhé!

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Cầm tay chỉ chuột luôn là phương pháp giảng dạy chủ đạo tại VietMoz

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Trước khi kết thúc khoá học là giây phút mỗi học viên đưa ra cảm nhận về khoá học và những góp ý để VietMoz có thể hỗ trợ các anh chị tốt hơn

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

Hình ảnh khoá học Google Adwords K29

 

Toàn cảnh khoá học Google Adwords K29
Bình chọn:

Bình luận (0)

098.380.3333