Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Đồng hành cùng với SEO, Google Adwords được xem như một vũ khí tối thượng dành cho hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện nay. Mục tiêu cuối cùng của quảng cáo luôn là tối ưu quảng cáo chuyển đổi, nhằm gia tăng sức mạnh của quảng cáo Adwords đối với việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày 16/07/2017 vừa qua, một buổi Workshop đầu tiên và duy nhất về Conversion trong quảng cáo Adwords đã đem đến cho người tham dự những thông tin, kinh nghiệm về quảng cáo chuyển đổi vô cùng hữu ích được chia sẻ bởi các chuyên gia đầu ngành.

Dưới đây là những hình ảnh dược ghi lại tại buổi Workshop

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Anh Nam Lê – CEO VietMoz, Admin Cộng đồng SEM Việt Nam

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Anh Nguyễn Như Anh – Chuyên gia Google Adwords

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Buổi Workshop kéo dài cả ngày từ 9h – 17h dưới sự dẫn dắt của cả hai Speaker

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Lần lượt các nội dung hữu ích được các Speaker chia sẻ

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017

 

 

 

 

Hình ảnh Conversion Adwords Workshop 2017
5 (100%) 1 bình chọn

Bình luận (0)

098.380.3333